Κατασταστικό Λέσχης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΛΕΣΧΗΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI» XANTHI FANS

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Του Συλλόγου με την επωνυμία «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ XANTHI FANS»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1ο
ΙΔΡΥΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΔΡΑ
Το Σωματείο που ιδρύθηκε από το έτος 2008 και αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 409/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης, καταχωρήθηκε στο οικείο Βιβλίο Σωματείων με αριθμό 999, με την επωνυμία «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ XANTHI FANS», διέπεται και λειτουργεί στο εξής βάσει του παρόντος καταστατικού, το οποίο τροποποίησε η Γενική Συνέλευση που κλήθηκε για το λόγο αυτό στις 09/10/2015, φέρει πλέον την επωνυμία «ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΩΝ ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI» XANTHI FANS», διαθέτει την έγγραφη συναίνεση της ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI», και έχει έδρα την πόλη της Ξάνθης.
Άρθρο 2ο
Σκοποί- Μέσα Επίτευξης- Αυτοτέλεια
2.1 Σκοποί του Σωματείου είναι:
Α) Η με κάθε νόμιμο τρόπο ενίσχυση ή υποστήριξη της ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI».
Β) Η καλλιέργεια και προαγωγή του υγιούς φίλαθλου πνεύματος, του αθλητικού και φιλάθλου ήθους, των αρχών του «ευ αγωνίζεσθαι» καθώς και η εμφύσηση αυτών στους νέους.
Γ) Η ανάπτυξη των φιλαθλητικών και κοινωνικών δυνάμεων των μελών κι εν γένει η δημιουργία όρων πρόσφορων για την προαγωγή του αθλητικού και φιλαθλητικού ιδεώδους.
Δ) Η σύζευξη αθλητισμού και πολιτισμού.
Ε) Η διάσωση, διαφύλαξη, συντήρηση και επίδειξη του αρχειακού υλικού (φωτογραφικού, ακουστικού και οπτικοακουστικού), που κατέχει η Λέσχη, ανατρέχει στο έτος 1903 και αφορά την ποδοσφαιρική ιστορία της πόλης της Ξάνθης.
2.2. Η επίτευξη των σκοπών του σωματείου επιδιώκεται με την παροχή ηθικής και υλικής συνδρομής στα αθλητικά τμήματα της ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI», με την παρουσία στους αγωνιστικούς χώρους και την άμεση ενίσχυση των προσπαθειών των αθλητών για διάκριση, με τη διοργάνωση εκδηλώσεων αθλητικού, πνευματικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, προγραμμάτων εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης, βραβεύσεων διακρινόμενων αθλητών αγωνιστικά και επιστημονικά, με τη συμπαράσταση και την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούντα μέλη του Σωματείου, με την ανάδειξη, προβολή και συνέχεια του μέχρι σήμερα έργου της διαδικτυακής κοινότητας με το τίτλο «xanthifans», με τη διατήρηση και λειτουργία ιστοσελίδας ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI», άλλους συνδέσμους φιλάθλων, με συλλόγους γονέων των αθλητών και με άλλους φορείς, που επιδιώκουν ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς και γενικά με κάθε νόμιμο και ηθικό μέσο, που είναι πρόσφορα για την πραγμάτωση των σκοπών.
Οι δραστηριότητες του Σωματείου πραγματοποιούνται και διεξάγονται προς όφελος της ομάδας της ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI», των φιλάθλων και της κοινωνίας και όχι προς όφελος των μελών του.
2.3. Το Σωματείο έχει περιοριστικά τους πιο πάνω σκοπούς. Απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από τους σκοπούς αυτούς, χωρίς να τροποποιηθεί το παρόν.
2.4. Το Σωματείο έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις τους παρόντος και τη νομοθεσία, που ισχύει κάθε φορά για τα σωματεία, απαγορευμένης κάθε επέμβασης άλλου σωματείου ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου στην αυτοτέλειά του αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΑΡΘΡΟ 3ο
Μέλη-Ταυτότητα Μέλους- Εγγραφή- Επίτιμα μέλη
3.1. Η εγγραφή στο σωματείο νέων μελών μπορεί να γίνει εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Έχει μόνιμη κατοικία ή σταθερή διαμονή στην Ελλάδα,
β) Έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο (16ο ) έτος της ηλικίας του,
γ) Δεν έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε «ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους» είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
δ) Δεν έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση και
ε) Δεν έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του παρόντος νόμου και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
3.2. Το Σωματείο εκδίδει υποχρεωτικά δελτίο ταυτότητας για κάθε μέλος του, το οποίο ισχύει για ένα έτος.
3.3 Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία θα ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο μελών του Συλλόγου, δηλώνοντας παράλληλα ότι αποδέχεται το καταστατικό του και ότι διακρίνεται από προσήλωση στις αρχές και τους κανόνες του Συντάγματος, του Ποινικού Κώδικα, των ειδικών ποινικών νόμων και ιδιαίτερα των διατάξεων και των νόμων, που αφορούν τον αθλητισμό και τους φιλάθλους.
Η γραπτή αίτηση πρέπει να περιέχει τα παρακάτω στοιχεία και να συνοδεύεται από τα παρακάτω έγγραφα/πιστοποιητικά:
α) προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία της ταυτότητάς του ή του διαβατηρίου, τη διεύθυνση κατοικίας του, το επάγγελμα, το τηλέφωνο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση και
β) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου (αρθρ. 8 ν. 1599/1986) , με την οποία να βεβαιώνει στο Σωματείο (1) ότι δεν έχει καταδικαστεί, ούτε και διώκεται για κανένα από τα αδικήματα που περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 1 στοιχ. β και 130 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (2) δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων, (3) δεν έχει καταδικαστεί για καμία άλλη πράξη, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος.
Η διαδικασία υποβολής της αίτησης, τα απαιτούμενα έγγραφα καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη του τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση μετά την υποβολή της αίτησης δύναται να εγκρίνει την αίτηση εγγραφής με απόφαση που πρέπει να ληφθεί με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των συνολικών μελών του.
Ακόμη όμως και αν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις το Διοικητικό Συμβούλιο δεν υποχρεούται να κάνει δεκτή την αίτηση του υποψήφιου μέλους και μπορεί να την απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφασή του.
Κατά της απορριπτικής απόφασης ο αιτών δύναται να προσφύγει ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, η απόφαση της οποίας είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ληφθεί με την αυξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών με δικαίωμα ψήφου.
3.4. Η εγγραφή του νέου μέλους θεωρείται πραγματοποιηθείσα μόνο εφόσον καταβληθεί το δικαίωμα εγγραφής.
Η ιδιότητα του μέλους δε μεταβιβάζεται, ούτε κληρονομείται.
3.5. Επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή είκοσι (20) τουλάχιστον μελών, άτομα που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την πραγμάτωση του σκοπού του Σωματείου ή την προαγωγή γενικά των αθλητικών τμημάτων της ΠΑΕ «Α.Ο. SKODA XANTHI». Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν καμία υποχρέωση και κανένα δικαίωμα, πλην αυτού της τιμητικής συμμετοχής κατόπιν πρόσκλησης στις εκδηλώσεις του Σωματείου.
3.6. Η εγγραφή έχει την έννοια της ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 4ο
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα των Μελών
4.1. Όλα τα μέλη είναι μεταξύ τους ισότιμα ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την κατηγορία τους, ενώ και η ψηφοδοτική ικανότητα όλων των μελών είναι ισότιμη (μία ψήφος ανά μέλος).
4.2. Τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή ετήσιας συνδρομής στο Σωματείο, το ύψος της οποίας καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα νέα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής ποσό, που ορίζεται επίσης εκάστοτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατό να ορίζονται και έκτακτες εισφορές των μελών. Μέλος που δεν είναι ταμειακώς ενημερωμένο δεν μπορεί να λαμβάνει μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.
Τα μέλη έχουν ακόμη την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του Σωματείου, να τηρούν το καταστατικό και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, να προσέρχονται τακτικά στις Γενικές Συνελεύσεις και στις άλλες συγκεντρώσεις του Σωματείου και να προκαταβάλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, να μην αντιστρατεύονται τα συμφέροντα του Σωματείου, να ενεργούν κατά τρόπο εξυπηρετούντα τους σκοπούς του, να επιδεικνύουν σωματειακή αλληλεγγύη, να παραλείπουν γενικά οτιδήποτε θα μπορούσε να βλάψει τα συμφέρονται και τους σκοπούς του σωματείου, να ενισχύουν τις πρωτοβουλίες του Σωματείου σχετικά με κοινωνικούς, πολιτιστικούς σκοπούς, οι οποίοι προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη ανάμεσα στα μέλη αλλά και στην κοινωνία, να μην εμπλέκονται σε ρατσιστικές ενέργειες ή/και πράξεις βίας ή/και διακίνησης ή/και χρήσης ναρκωτικών και να βοηθούν τις προσπάθειες του Σωματείου για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων.
4.3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με δικαίωμα λόγου, ελέγχου και ψήφου (με τους παραπάνω περιορισμούς της διάκρισής τους), να εκλέγουν και να εκλέγονται σε όλα τα όργανα του Σωματείου, να ζητούν σύγκληση Γενικής Συνέλευσης κατά τους όρους του παρόντος, να γνωστοποιούν προβλήματα και να υποβάλουν αιτήματα στο Δ.Σ. για προώθηση, λύση και ικανοποίηση.
Άρθρο 5ο
Διαγραφή- Αποχώρηση Μελών
5.1. Μέλος, το οποίο καθυστερεί πάνω από ένα χρόνο την καταβολή της συνδρομής του ή της έκτακτης εισφοράς, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ., εφόσον προηγουμένως ειδοποιηθεί εγγράφως με συστημένη επιστολή για τη τακτοποίηση της οφειλής του.
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μέλος που διαγράφηκε, λόγω μη πληρωμής των οφειλών του, μπορεί να επανεγγραφεί, αφού καταβάλει τις οφειλόμενες συνδρομές και το ποσό του δικαιώματος εγγραφής.
Το μέλος διαγράφεται και όταν παύσει να πληροί τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να είναι μέλος.
Η διαγραφή γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο προς το μέλος για συμπλήρωση των προϋποθέσεων.
5.3. Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο. Η αποχώρησή του γίνεται μετά από έγγραφη αίτηση- δήλωση του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως σ’ αυτό, τρεις (3) τουλάχιστο μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το λογιστικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει τη 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
5.4. Μέλη του Συλλόγου, που παραιτήθηκαν ή αποβλήθηκαν δε διατηρούν κανένα δικαίωμα στο Σύλλογο, οφείλουν όμως να καταβάλουν την εισφορά τους για όσο χρόνο διετέλεσαν μέλη του.
Άρθρο 6ο
Πειθαρχική Διαδικασία- Κυρώσεις
6.1. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου τελούμενο με πράξη ή παράλειψη ιδίως:
α) Κάθε υπαίτια παραβίαση διατάξεων της νομοθεσίας περί Σωματείων,
β) Κάθε παραβίαση του Καταστατικού, των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου ή η παρεμπόδιση της εφαρμογής τους,
γ) Κάθε πράξη ή παράλειψη αντίθετη στους σκοπούς του Σωματείου,
δ) Η ανάρμοστη και γενικά η ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του Σωματείου συμπεριφορά,
ε) Κάθε ενέργεια που αποβλέπει στη χρησιμοποίηση του Σωματείου για πολιτικούς σκοπούς ή τείνει να εισάγει διαφοροποιήσεις ή αξιολογήσεις των μελών του με βάση πολιτικά κριτήρια.
6.2. Τα παραπτώματα της ανωτέρω παραγράφου μπορούν να επισύρουν τις εξής πειθαρχικές ποινές:
α) Γραπτή ή προφορική επίπληξη,
β)Πρόστιμο, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ισόποσο δύο (2) ετήσιων συνδρομών,
γ) Ανάκληση του τίτλου του «επίτιμου»,
δ) Στέρηση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του μέλους μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες και
ε) Διαγραφή από το Σωματείο.
Όλες οι παραπάνω ποινές, πλην της τελευταίας είναι δυνατό να επιβληθούν και σωρευτικά για το ίδιο παράπτωμα.
Όλα τα παραπάνω παραπτώματα μπορούν να επισύρουν μέχρι και την ποινή της διαγραφής.
Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλονται οι ποινές των στοιχείων δ και ε, αναλόγως της βαρύτητας του αδικήματος, στο οποίο αφορά η υποτροπή.
6.3. Την πειθαρχική εξουσία ασκεί το Δ.Σ. του Σωματείου. Οι ποινές για τη τέλεση των πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλονται, αφού προηγηθεί έγγραφη κλήση σε απολογία του υπό κατηγορία μέλους.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για επιβολή ή όχι ποινής πρέπει να είναι αιτιολογημένες και καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δ.Σ. Οι αποφάσεις περί αποβολής υπόκεινται στην έγκριση της Γ.Σ. Οι αποφάσεις κοινοποιούνται, με σχετική απόδειξη παραλαβής, στο μέλος που είχε παραπεμφθεί και ισχύουν από την κοινοποίησή τους.
6.4. Το μέλος, που τιμωρείται με προσωρινό αποκλεισμό ή με αποβολή είναι υποχρεωμένο να καταβάλει τις συνδρομές του κανονικά μέχρι τη λήξη του προσωρινού αποκλεισμού στην πρώτη περίπτωση και μέχρι την έγκριση της αποβολής του από τη Γ.Σ. στη δεύτερη.
6.5. Σε περίπτωση που παραπεμφθεί για πειθαρχικό παράπτωμα μέλος του Δ.Σ., αυτό δεν μπορεί να συμμετάσχει στη λήψη απόφασης σχετικά με την επιβολή ή μη ποινής σε αυτό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Όργανα του Σωματείου
Όργανα του Σωματείου είναι: 1) Η Γενική Συνέλευση, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο και 3) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 7ο
Γενική Συνέλευση
7.1. Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.)
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του σωματείο και αποφασίζει για κάθε θέμα, που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν σε άλλα όργανα. Έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα, που έχει σχέση με την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου. Αποφασίζει και για οποιοδήποτε ζήτημα υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, το οποίο όμως θα υπαχθεί στην κρίση της, μετά από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη. Η Γ.Σ. δικαιούται να ζητά οποτεδήποτε από τη Διοίκηση την παροχή πληροφοριών και εξηγήσεων.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γ.Σ. έχει:
Α) Να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Σωματείου και να παύει αυτά.
Β) Να εκλέγει τα μέλη του Δ.Σ.
Γ) Να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Δ) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Ε) Να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ.
ΣΤ) Να αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού.
Ζ) Να αποφασίζει για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου.
Η) Να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου.
7.2. Απαρτία- Λήψη αποφάσεων
Η Γ.Σ. αποτελείται από τα μέλη του Σωματείου (μέλη με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου), τα οποία ασκούν κατά τα Γ.Σ. όσα δικαιώματα τους παρέχει το παρόν Καταστατικό. Τα μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου και όσα πρόσωπα φέρουν το τίτλο του επίτιμου μπορούν να παρίστανται στη Γ.Σ. με το δικαίωμα του λόγου.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 7.4 και κάθε άλλης διάταξης με την οποία προβλέπεται ειδική απαρτία για να συνεδριάσει έγκυρα η Γ.Σ. και να ληφθεί νόμιμη απόφαση, απαιτείται να παρίσταται ο μισός αριθμός συν ένας των ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου. Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. συγκαλείται ξανά μέσα σε οχτώ (8) ημέρες το πολύ με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Η νέα Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όσος και αν είναι ο αριθμός των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου, με την επιφύλαξη πάντα του άρθρου 7.4 και κάθε άλλης διάταξης προβλέπουσας ειδική απαρτία. Και για τις δύο πιο πάνω περιπτώσεις σύγκλησης της Γ.Σ. μπορεί να αποσταλεί μια και μόνο πρόσκληση στα μέλη.
Με την έναρξη της Γ.Σ. και τη διαπίστωση της απαρτίας, εκλέγονται από τα ταμειακώς εντάξει και με δικαίωμα ψήφου μέλη Πρόεδρος, για τη διεύθυνση των εργασιών αυτής, Γραμματέας για τη τήρηση των πρακτικών, τα οποία καταγράφονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και Αντιπρόεδρος. Το Προεδρείο διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να εκλεγεί Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανάταση της χειρός, ποτέ όμως δια βοής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Μυστική ψηφοφορία γίνεται, όταν το θέμα αναφέρεται σε εκλογές, σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση και σε προσωπικά θέματα.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εντάξει μελών με δικαίωμα ψήφου, εκτός από τις αναφερόμενες ειδικές περιπτώσεις στο παρόν και στο νόμο, για τις οποίες προβλέπεται αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Η Γ.Σ. ούτε με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών δεν μπορεί να αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Οι αποφάσεις, που λαμβάνονται έγκυρα από τη Γ.Σ. δεσμεύουν όλα τα μέλη, παρόντα, απόντα ή διαφωνούντα. Αποφάσεις της Γ.Σ., που λαμβάνονται κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού είναι άκυρες και ανίσχυρες.
7.3. Τακτική και έκτακτη Γ.Σ.
Οι Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου είναι τακτικές και έκτακτες και αποτελούνται από τα μέλη του Σωματείου.
Μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους συγκαλείται μία Τακτική Γ.Σ.
Η τακτική Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα:
α) Να κρίνει το διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και να αποφασίζει για την απαλλαγή ή όχι αυτού από κάθε ευθύνη.
β) Να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού.
γ) Να εκλέγει τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
δ) Να ανακηρύσσει επίτιμα μέλη, δωρητές και ευεργέτες του Σωματείου.
ε) Να εγκρίνει την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα μέλη.
στ) Να κρίνει κάθε άλλο θέμα, στο οποίο μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και η τροποποίηση του καταστατικού.
Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ενός πέμπτου (1/5) των μελών του Σωματείου ή με αίτηση της Ελεγκτικής Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας στο Διοικητικό Συμβούλιο, η έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και από τρία (3) μέλη του. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο αδρανεί, η έκτακτη Γ.Σ. μπορεί να συγκληθεί με δικαστική απόφαση από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών ή την Ελεγκτική Επιτροπή, που εξουσιοδοτούνται με τη σχετική απόφαση να συγκαλέσουν τη Γ.Σ.
7.4. Καταστατική Γ.Σ.
Η καταστατική Γ.Σ. μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για τη τροποποίηση των διατάξεων του καταστατικού όσο και για τη διάλυση του Σωματείου και απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά ενήμερων μελών του και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) των παρόντων.
Στην απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι της διάλυσης και ο τρόπος διάθεσης της περιουσίας του. Το Σωματείο διαλύεται επίσης, όταν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από δέκα (10) και στις περιπτώσεις, που ορίζει ο νόμος.
Για τη μεταβολή του σκοπού του Σωματείου πρέπει να συμφωνούν όλα τα μέλη του.
Άρθρο 8ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο
8.1. Η Διοίκηση του Σωματείου αποτελείται αποκλειστικά από τα μέλη αυτού.
8.2. Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και ένα σύμβουλο.
8.3. Μέσα σε οχτώ (8) ημέρες από τη Γενική Συνέλευση, που το εξέλεξε συνέρχεται το νέο Δ.Σ., υπό την προεδρία εκείνου, που πήρε τις περισσότερες ψήφους και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Αν αυτός αμελήσει τη σύγκληση, αυτή πραγματοποιείται με πρωτοβουλία του δεύτερου κατά σειρά ψήφων κ.ο.κ. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσότερων μελών για ένα αξίωμα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Αν πάλι υπάρξει ισοψηφία, ακολουθεί κλήρωση.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα, καλείται το απερχόμενο Δ.Σ. να παραδώσει μέσα σε οχτώ (8) ημέρες στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες, το αρχείο, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικά κάθε πράγμα, που ανήκει στο Σωματείο. Η παράδοση αυτή γίνεται με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής, που υπογράφεται από τα δύο προεδρεία.
Στο ίδιο πρόσωπο του Δ.Σ. δεν μπορεί να συμπέσει και άλλο αξίωμα του ίδιου Συμβουλίου.
8.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκονται τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο. Οι αποφάσεις του Δ.Σ., με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, που ορίζεται διαφορετικά στο παρόν ή στο νόμο, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καταρτίζει ο Πρόεδρος, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα. Τα μέλη καλούνται προφορικά από τον Πρόεδρο να παραστούν στη συνεδρίαση και ενημερώνονται γραπτώς για τα θέματα δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στις έκτακτες συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η τήρηση της πιο πάνω προθεσμίας.
8.5. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση, που αφορά τη Διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου, εκτός των περιπτώσεων εκποίησης και απόκτησης ακίνητης περιουσίας αυτού, για τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ. και εκτός άλλων περιπτώσεων, για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν και στο νόμο. Ειδικότερα:
Το Δ.Σ. προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια συμβάλλει στην υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου και των αποφάσεων της Γ.Σ. Παρέχει στα μέλη του Σωματείου κάθε πληροφορία, που αυτά ζητούν και που έχει σχέση με την πορεία των σωματειακών υποθέσεων, αλληλογραφεί μαζί τους και συγκροτεί επιτροπές για την υποστήριξη, μελέτη και προώθηση διαφόρων θεμάτων. Προβαίνει στις αναγκαίες δαπάνες για τη λειτουργία του σωματείου, φροντίζει για την έγκαιρη είσπραξη των συνδρομών και εισφορών των μελών, διαχειρίζεται την περιουσία του σωματείου, συγκαλεί τα μέλη σε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., συντάσσει τον απολογισμό της δράσης του και τον υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ. και γενικά προβαίνει σε όλες τις πράξεις και ενέργειες, που είναι απαραίτητες για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου.
8.6. Το Δ.Σ. μπορεί να απονέμει ηθικές αμοιβές ή άλλες ειδικές διακρίσεις, όταν κρίνει αυτό σκόπιμο και συμφέρον για το σωματείο.
8.7. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το συγκαλεί ο Πρόεδρος ή αν ζητηθεί από τρία (3) τουλάχιστον μέλη του Δ.Σ. εγγράφως. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες, τότε συγκαλούν το Δ.Σ. σε συνεδρίαση τα μέλη, που υπέγραψαν τη σχετική αίτηση, τα οποία και καταρτίζουν μόνο τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Μέλος, που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις θεωρείται, ότι παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος. Το Δ.Σ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις του αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν γνώμη, αλλά δε θα έχουν δικαίωμα ψήφου.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές, εκτός αν αποφασίσει το Δ.Σ. αντίθετα, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του.
8.8. Κενές θέσεις τακτικών μελών του Δ.Σ., που δημιουργήθηκαν για οποιονδήποτε λόγο, καταλαμβάνουν τα αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους στις αρχαιρεσίες. Το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί με όσα μέλη απαιτούνται για την ύπαρξη της απαρτίας του, διαφορετικά προκηρύσσεται Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών για την εκλογή Δ.Σ. ή ζητείται διορισμός προσωρινής Διοίκησης από το αρμόδιο Δικαστήριο.
8.9. Η ιδιότητα του μέλους είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σωματείο, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.
8.10. Σύναψη δανείου μεταξύ του Σωματείου και των μελών του Δ.Σ. ή άλλων οργάνων αυτού απαγορεύεται και η δανειακή σύμβαση, που τυχόν θα γίνει είναι απολύτως άκυρη. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται προσωρινές, ταμειακές άτοκες διευκολύνσεις προς το Σωματείο από τα μέλη του Δ.Σ. για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
8.11. Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την εκλογή του.
8.12. Το Δ.Σ. για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση και επίτευξη των σκοπών του Σωματείου, μπορεί να προσλαμβάνει υπαλλήλους και άλλο προσωπικό.
Άρθρο 9ο
Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ., καταρτίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα, προεδρεύει στις συνεδριάσεις, διευθύνει τις συζητήσεις και εισηγείται τα θέματα, εκτός αν έχει ορίσει άλλο μέλος για εισηγητή και τα θέτει σε ψηφοφορία.
Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής, πολιτικής, φορολογικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε τρίτου σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις, υπογράφει με το Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο του Σωματείου, φροντίζει για την πραγματοποίηση του σκοπού του Σωματείου και την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και πραγματοποιεί τις απαραίτητες παραστάσεις και επαφές με κάθε φορέα.
Άρθρο 10ο
Αντιπρόεδρος
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει σε όλες του τις αρμοδιότητες. Μπορεί και μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο να αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε ειδικά καθήκοντα, τα οποία αυτός με πράξη του, που καταχωρείται στα πρακτικά του αναθέτει.
Άρθρο 11ο
Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την αλληλογραφία, φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα του Σωματείου. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 Βιβλία του Σωματείου και είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των γραφείων αυτού.
Άρθρο 12ο
Ταμίας
Ο Ταμίας έχει την εποπτεία, επιμέλεια και ευθύνη των οικονομικών του Σωματείου, εισπράττει τις συνδρομές των μελών και κάθε άλλη εισφορά, τηρεί τα διαχειριστικά βιβλία και τις διπλότυπες αποδείξεις, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα οικονομικής διαχείρισης, εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε τρεις (3) μήνες την έγκριση των δαπανών, που έγιναν, αναλαμβάνει τις καταθέσεις, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., ενεργεί καταθέσεις για λογαριασμό του Σωματείου κάθε ποσού, το ύψος του οποίου καθορίζει με απόφασή του το Δ.Σ. και φυλάσσει με δική του ευθύνη το υπόλοιπο ποσό, που δεν έχει καταθέσει σε Τράπεζα και το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) Ευρώ.
Άρθρο 13ο
Ελεγκτική Επιτροπή
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη και εκλέγεται όπως ακριβώς και το Δ.Σ., δηλαδή από ενιαίο με αυτό ψηφοδέλτιο και έχει ίδια με το Δ.Σ. διετή θητεία. Η Ελεγκτική Επιτροπή έχει ως έργο τον έλεγχο των πράξεων της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και είναι υποχρεωμένη να υποβάλει στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση λεπτομερή έκθεση των οικονομικών πεπραγμένων της Διοίκησης, που καταχωρείται στα πρακτικά της Γ.Σ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ., πρόεδρος δε αυτής ορίζεται εκείνος που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός, που θα ευνοηθεί από την κλήρωση. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη του προέδρου της. Το μέλος της, που μειοψηφεί μπορεί να διατυπώσει έγγραφα τη διαφωνία του, η οποία και διαβάζεται στη Γ.Σ. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, αν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη της.
Άρθρο 14ο
Αρχαιρεσίες
14.1 Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Στο μοναδικό ψηφοδέλτιο τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
14.2. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Κάθε ψηφοφόρος θέτει από έναν (1) μέχρι πέντε (5) σταυρούς προτίμησης υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο και από έναν (1) έως (2) σταυρούς προτίμησης υποψηφίων για την Ελεγκτική Επιτροπή.
14.3. Οι αρχαιρεσίες και θέματα για τα οποία διενεργείται μυστική ψηφοφορία διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τη Τακτική Γ.Σ. και της οποία προεδρεύει ο από τα μέλη της εκλεγόμενος Πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, όπως και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει από το Διοικητικό Συμβούλιο τον εκλογικό κατάλογο, που περιλαμβάνει τα τακτοποιημένα ταμειακά μέλη. Μεριμνά για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες ζήτημα.
14.4. Οι αιτήσεις για την υποψηφιότητα γνωστοποιούνται στο Γενικό Γραμματέα το αργότερο τρεις (3) ολόκληρες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών, οπότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο των υποψηφίων, που έχουν υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας.
14.5. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για τη τήρηση της τάξης κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και τη διενέργεια αυτών, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό. Αποφαίνεται προσωρινά σε κάθε αμφισβήτηση, που ανακύπτει ή σε κάθε ένσταση που υποβάλλεται. Όταν λήξει η ψηφοφορία, προβαίνει στη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα, ανακηρύσσοντας τους υποψήφιους, που εκλέχτηκαν. Σε περίπτωση ισοψηφίας τακτικών ή αναπληρωματικών υποψήφιων Δ.Σ. σε εκλόγιμη θέση ή ισοψηφίας των δύο (2) πρώτων εκλεγόμενων στην Ελεγκτική Επιτροπή ή ισοψηφίας των αναπληρωματικών, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την κάλυψη της εκλόγιμης θέσης και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών αντίστοιχα. Για όλες τις ενέργειές της η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 15ο
Βιβλία
Το Σωματείο τηρεί τα πιο κάτω Βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου Μελών: Σ’ αυτό γράφονται με αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ημερομηνία εγγραφής, διαγραφής και επανεγγραφής κάθε μέλους.
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου
Στα δύο παραπάνω Βιβλία καταγράφονται οι συζητήσεις, προτάσεις και αποφάσεις των συνεδριάσεων της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Αυτά συντάσσονται από το Γραμματέα της Γ.Σ. και το Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. αντίστοιχα και υπογράφονται, το μεν υπό στοιχείο β΄ Βιβλίο από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Γ.Σ., το δε υπό στοιχείο γ΄ Βιβλίο από όλα τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. μέλη του.
δ) Πρωτόκολλο Εισερχόμενων και Εξερχόμενων Εγγράφων.
Όλα τα πιο πάνω Βιβλία τηρούνται από το Γενικό Γραμματέα.
ε) Βιβλίο Εσόδων- Εξόδων, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές του Σωματείου και
στ) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.
Τα τελευταία δύο Βιβλία τηρούνται από το Ταμία.
Άρθρο 16ο
Λοιπές Επιτροπές
Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη σύσταση Επιτροπών ανάλογα με τις ανάγκες του Σωματείου, μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους. Το Δ.Σ. ασκεί τον αποφασιστικό έλεγχο του έργου των Επιτροπών και ευθύνεται έναντι της Γ.Σ.
Άρθρο 17ο
Εσωτερικοί κανονισμοί
Το Δ.Σ. μπορεί να συντάσσει Εσωτερικούς Κανονισμούς, για την εύρυθμη λειτουργία και καλύτερη οργάνωση του Σωματείου. Οι κανονισμοί αυτοί δεν μπορούν να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος.
Άρθρο 18ο
Πόροι
18.1 Πόροι του σωματείου, που και αυτοί αποτελούν ένα από τους συντελεστές για την επίτευξη του σκοπού του είναι οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές και εισφορές αντίστοιχα, τα δικαιώματα εγγραφής, οι πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία, οι κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες μελών του Σωματείου ή τρίτων, καθώς και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους.
18.2. Τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν στο Σωματείο ποσό είκοσι (20) Ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής και ποσό επτά (7) Ευρώ ως μηνιαία συνδρομή, που θα προκαταβάλλεται κάθε μήνα. Οι φοιτητές και οι στρατιώτες και οι ανήλικοι απαλλάσσονται από την καταβολή συνδρομής.
18.3. Τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και εισφορές των μελών καθορίζονται και επανακαθορίζονται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς όμως αναδρομικότητα.
18.4. Η διάθεση των πόρων του Σωματείου γίνεται, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταχωρείται στα πρακτικά του και πάντα υπέρ του σκοπού του.
18.5. Οι εισφορές και οι συνδρομές, που καταβλήθηκαν, δεν επιστρέφονται στα μέλη για κανένα λόγο ή αιτία, ακόμη και αν διαγράφηκαν ή αποχώρησαν από το Σωματείο.
Άρθρο 19ο
Παραρτήματα
Το Σωματείο μπορεί να ιδρύει και διατηρεί παραρτήματα σε άλλες πόλεις, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού του. Για την ίδρυση των παραρτημάτων απαιτούνται οι υπογραφές δέκα (10) τουλάχιστον ταμειακά εντάξει μελών, που υποβάλλονται στο ΔΣ του συλλόγου. Για την ίδρυση παραρτήματος αρκεί η απόφαση του ΔΣ του σωματείου, το οποίο εγκρίνει την ίδρυση και παραδίδει τη σφραγίδα του παραρτήματος.
Τα παραρτήματα προωθούν τους σκοπούς του Συλλόγου και αποτελούν συνεκτικούς κρίκους του Συλλόγου με τοπικούς φορείς και άτομα στην περιφέρεια. Τα μέλη του παραρτήματος εξακολουθούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου.
Το παράρτημα διοικείται από τριμελή (3μελή) Διοικούσα Επιτροπή με Πρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία με θητεία αντίστοιχη των κεντρικών οργάνων. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται κάθε δύο χρόνια στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη της Επιτροπής ενημερώνουν έγγραφα στη διάρκεια της θητείας του το ΔΣ του Συλλόγου για δραστηριότητές τους και το ΔΣ μεταφέρει στη Διοικούσα Επιτροπή τις απόψεις του και την ενημερώνει αντίστοιχα για όλα τα θέματα του Συλλόγου, τις αποφάσεις και τις δραστηριότητές του. Κάθε παράρτημα υποχρεώνεται να υποβάλει στο ΔΣ γραπτή έκθεση πεπραγμένων ένα μήνα πριν την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση. Η λειτουργία του παραρτήματος καθορίζεται από τα αντίστοιχα άρθρα του καταστατικού αυτού.
Τα παραρτήματα μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές και ομάδες εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Άρθρο 20ο
Έμβλημα- Σφραγίδα
Το Σωματείο έχει ως έμβλημα τα αρχικά των λέξεων «XANTHI FANS» γράμματα, ήτοι X F σε κόκκινο φόντο. Πάνω από το γράμμα Χ θα υπάρχει μία κορώνα, συμβολίζουσα την Ξάνθη ως αθλητική βασίλισσα της Θράκης.
Το Σωματείο έχει σφραγίδα, σε κόκκινη μελάνη, η οποία ταυτίζεται με το ως άνω έμβλημα.
Η Γ.Σ. αποφασίζει για τη σημαία, τα λάβαρα, τα σήματα, τα αναμνηστικά και γενικά όλες τις σχετικές λεπτομέρειες όσον αφορά τη συνολική εικόνα του Σωματείου προς τα έξω.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 21ο
21.1 Το Σωματείο είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με τις διατάξεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα, που αναφέρονται στα σωματεία καθώς και με τις διατάξεις των σχετικών με τα σωματεία νόμων, που ισχύουν κάθε φορά.
21.2. Κάθε περίπτωση, που δεν προβλέπεται από το παρόν θα ρυθμίζεται από τις Γ.Σ., αφού τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις των κείμενων νόμων.
21.3. Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου η περιουσία του περιέρχεται Ψυχολογικό Κέντρο Ξάνθης και στο Γηροκομείο Ξάνθης «Ο Μέγας Βασίλειος». Το αρχειακό υλικό του σωματείου θα περιέλθει στην ΠΑΕ «A.O. SKODA XANTHI».
21.4. Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του, χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται να απαιτούν τη τήρηση του Καταστατικού.
21.5. Στην περίπτωση, που τα μέλη του Σωματείου είναι λιγότερα από δέκα (10), το Σωματείο διαλύεται με αίτηση στο Πρωτοδικείο από τη Διοίκησή του ή από το ένα πέμπτο (1/5) των μελών του.
Άρθρο 22ο
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από είκοσι δύο (22) άρθρα, συζητήθηκε δε και ψηφίσθηκε, αφού εγκρίθηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη Γενική Συνέλευση της 9ης Οκτωβρίου 2015, υπογράφεται ως ακολούθως και θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και εγγραφεί στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Ξάνθης.
Ξάνθη, 9 Οκτωβρίου 2015
ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τη χρήση των cookie. Περισσότερες πληροφορίες...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookie από το Google για την παροχή των υπηρεσιών του, για την εξατομίκευση διαφημίσεων και για την ανάλυση της επισκεψιμότητας. Η Google κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση αυτού του ιστότοπου.

Κλείσιμο